Privacy Statement

Bescherming van uw persoonsgegevens

Vegan Hotspot hecht zich grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Door onze website (www.veganhotspot.nl) te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in dit privacy statement. Alle persoonsgegevens die u via onze website met ons deelt zullen via een beveiligde (SSL) verbinding verzonden worden. Ook zullen we uw persoonsgegevens met uiterste zorg en vertrouwelijk behandelen. In dit privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze verwerken.

Welke persoonsgegevens en voor welke doelen

Vegan Hotspot verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruikt maakt van het contact formulier, indien u deze zelf aan ons verstrekt en/of wanneer deze om technische redenen automatisch aan ons doorgegeven worden. We verwerken de volgende gegevens met de volgende doelen:

– Het ondertekenen van ons manifest
Indien u ons manifest ondertekent, zullen we uw naam publiceren onder het manifest op onze website. Uw e-mail adres zal hierbij niet gepubliceerd worden.

– Klantenservice
Indien u contact met ons opneemt om een vraag te stellen of een reactie te geven (danwel via een contact formulier op onze website of per e-mail), zullen we de door u verstrekte persoonsgegevens (denk hierbij aan uw naam en e-mail adres) gebruiken om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

– Marketing berichten
Indien u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief (en hiermee toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken), gebruiken we uw e-mail adres en (optioneel) uw naam om u hiervan te kunnen voorzien. Mocht u uw voorkeuren voor het ontvangen van deze berichten aan willen passen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden via een link in het betreffende bericht.

– Cookies
Vegan Hotspot maakt geen gebruik van cookies om uw persoonsgegevens te verzamelen. Wel gebruiken we cookies voor functionele en analytische doeleinden, om onze website goed te laten functioneren en te optimaliseren. U kunt ervoor kiezen om deze uit te schakelen door deze uit te vinken in een cookie melding die u bij een eerste bezoek aan onze website krijgt.

Delen met derden

Vegan Hotspot zal uw gegevens uitsluitend delen om u te voorzien van diensten waar u uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, indien u hier zelf om heeft gevraagd of indien wij hiertoe verplicht zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief gebruiken we LaPosta. Wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen uw gegevens ook daar opgeslagen worden. Indien u informatie aanvraagt via een contact formulier bij een van de restaurants, zullen we mogelijk uw gegevens en uw vraag doorsturen naar het betreffende restaurant, zodat zij u kunnen voorzien van de juiste informatie. We zullen uw gegevens niet delen of doorgeven aan derden (anders dan de aangesloten restaurants) voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Vegan Hotspot bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden of dat de wet voorschrijft. Na het verlopen van dit termijn, zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden.

Inzage en aanpassing

U heeft te allen tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Indien u hiertoe een verzoek wilt indienen of een andere vraag of klacht heeft kunt u zich wenden tot info@veganhotspot.nl. Vegan Hotspot zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

© 2019 veganhotspot.nl